Wij willen een duurzame toekomst voor iedereen. Zodat we kunnen blijven reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en hernieuwbaar. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Missie & Visie

We wonen met steeds meer mensen op deze ene aarde. We reizen meer, we eten steeds meer en gebruiken steeds meer energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen, intensieve landbouw en het opgebruiken van grondstoffen zorgt voor verandering van klimaat, natuur en milieu, en voor vervuiling en sociale en gezondheidsproblemen. We putten de aarde uit en maken haar onleefbaar voor onszelf en de generaties na ons. Het moet dus anders en dat kan gelukkig ook, want:

Wij willen een duurzame toekomst voor iedereen.

Zodat we kunnen blijven reizen en energie gebruiken, maar dan schoon en hernieuwbaar. Zodat we lekker en gezond eten zonder de aarde uit te putten. En zodat we spullen hergebruiken in plaats van opgebruiken.

Strategie

We hebben met elkaar alle kennis en kunde die nodig is om de problemen op te lossen en die duurzame toekomst te bereiken. Als iedereen meedoet, gaat ons dat lukken.
Dat betekent dat we soms dingen minder doen of er helemaal mee stoppen. Maar meestal gaan we dingen gewoon anders en beter doen. Op die manier wordt duurzaam leven het nieuwe normaal.

Onze doelen kunnen we alleen realiseren als iedereen meedoet. Of je nou aan het werk bent bij de overheid of in een bedrijf. Of je nou burger bent of consument. Iedereen heeft een rol in de verandering.

Natuur & Milieu brengt mensen en organisaties bij elkaar om samen te werken aan duurzame oplossingen voor iedereen.

Thema’s en Doelgroepen

Natuur & Milieu werkt in Nederland aan duurzame projecten op het gebied van voedsel, mobiliteit en energie. Altijd samen met mensen, bedrijven, overheden en met andere maatschappelijke organisaties. Omdat wat wij hier doen een voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld. En ook – eerlijk is eerlijk – omdat we in Nederland nog best achterlopen. Uiteraard speelt daarbij de Europese wet- en regelgeving soms een grote rol. In die gevallen vinden we dat ook tot ons werk behoren.