Publieksservice

De Publieksservice van Natuur & Milieu behandelt alle vragen en informatieverzoeken die via e-mail of telefoon binnenkomen vanuit het publiek. Deze vragen hebben in de meeste gevallen betrekking op milieuvraagstukken die in de campagnes van Natuur & Milieu onder de aandacht zijn gebracht middels mediaoptredens, publicaties en nieuwsbrieven. Daarnaast betreffen vragen ook regelmatig de praktische kant van onze inkoopacties.

Alle vragen werden in 2017 beantwoord door een vast team van vier betrokken vrijwilligers, onder leiding van een inhoudelijk coördinator. In 2017 zijn 1.381 publieksvragen verwerkt. Van alle binnengekomen berichten waren er 63 kritisch over het handelen van Natuur & Milieu of een van onze partners. Hiermee is het aantal geregistreerde klachten gedaald ten opzichte van 2016 (86 kritische vragen). De gemiddelde afhandeltijd van e-mails was 7,4 dagen.

Het totale aantal publieksvragen daalde afgelopen jaar fors: in 2016 kwamen er nog 2.442 vragen binnen. Dit heeft waarschijnlijk meerdere redenen. Allereerst is er al langere tijd een verschuiving gaande van e-mail naar andere (sociale) mediakanalen voor het stellen van vragen. Daarnaast heeft Natuur & Milieu in 2016 een aantal verschillende nieuwsbrieven samengevoegd. Onder andere hierdoor was het aantal contactmomenten met het publiek lager dan voorheen. Aangezien nieuwsbrieven vaak de aanleiding zijn voor vragen, is het niet verrassend dat er ook minder vragen binnenkwamen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor