Nationale Postcode Loterij

Ook in 2017 ontvingen wij weer de jaarlijkse bijdrage van € 1,8 miljoen van de Nationale Postcode Loterij om ons werk te steunen. Wij zijn de Postcode Loterij en al haar deelnemers bijzonder dankbaar voor deze bijdrage.

De Nationale Postcode Loterij levert al vele jaren een fantastische bijdrage aan het werk van veel goede doelen in Nederland. Maar liefst 50 procent van de opbrengst van de Postcode Loterij wordt verdeeld over 103 goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van Mens en Natuur. Natuur & Milieu hoort al sinds 1996 bij de goede doelen die op een bijdrage mogen rekenen. We ontvangen per jaar € 1,8 miljoen van de Postcode Loterij: een aanzienlijke bijdrage waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Deze financiële steun biedt vaak de mogelijkheid om een project stevig neer te zetten en maakt daarnaast juist die werkzaamheden mogelijk die hard nodig, maar lastig financierbaar zijn.

Daarnaast ontvingen wij dit jaar een toekenning van € 1,4 miljoen om het project ‘De wilde bij in de hoofdrol’ mogelijk te maken. In dit project bieden Natuur & Milieu en IVN samen een structurele oplossing voor de problemen van de wilde bij. We zetten in op bijvriendelijk groenbeheer, educatie hierover, citizen science en bewustwordingsacties met burgers. Inmiddels werken we met LandschappenNL en hun project ‘De wilde bijenlinie’ samen onder de noemer Nederland Zoemt. Samen zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

Meer over de Postcode Loterij en haar goede doelen is te vinden op postcodeloterij.nl.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor