Donateurs

Team Marketing is verantwoordelijk voor alle particuliere fondsenwervende activiteiten waarmee we onze projecten mede kunnen realiseren. Deze activiteiten zijn erop gericht om mensen voor ons werk te interesseren en ze te vragen Natuur & Milieu te versterken met hun financiële en morele steun. De wervingskosten als percentage van de som van de baten waren in 2017 2,4 procent. Dit is een verbetering ten opzichte van 2016, toen dit percentage 2,7 procent was.

Natuur & Milieu

Natuur & Milieu heeft een trouwe achterban van donateurs: eind 2017 waren het er 7.361. Dit zijn mensen die structureel een gift doen of in de afgelopen twee jaar minimaal één gift hebben gedaan. Dankzij haar donateurs kan Natuur & Milieu blijven werken aan een duurzame toekomst voor iedereen. Daarnaast zijn wij hen zeer dankbaar voor hun betrokkenheid en hun inhoudelijke steun voor de activiteiten van Natuur & Milieu.

Zeekracht

Het project Zeekracht wordt door 2.330 donateurs gesteund, met een gezamenlijk bedrag van € 33.146 . Mede dankzij hun bijdrage kunnen wij blijven werken aan onze gedeelde droom: alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens voorzien van duurzame energie van onze eigen Noordzee.

Fondsenwervende activiteiten

In 2017 waren er vier fondsenwervende activiteiten. En ondanks het feit dat één wervingsactie halverwege dit jaar niet doorging, konden we toch een mooie groei realiseren van 7 procent (excl. nalatenschappen).

Nalatenschappen

De opbrengst uit nalatenschappen was € 51.655. Dit onderdeel is uiteraard lastig te begroten. Afgelopen jaar hebben we vier mooie nalatenschappen mogen ontvangen.

Communicatie met donateurs

Onze donateurs krijgen twee keer per jaar de nieuwsbrief Update in de brievenbus. Hierin lezen zij wat wij ondernemen met hun giften en achtergrondartikelen en -interviews over de organisatie. Daarnaast zijn veel van onze donateurs geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief en onze socialemediakanalen, om op de hoogte te blijven van onze actuele activiteiten en nieuws.

Donateurs

Totaal

362.734

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor